Grimas Creme Make-up Pure 505 2,5ml Dieprood

€ 5,95

Productbeschrijving

Grimas Crème Make-up Pure is een goed dekkende make-up op basis van oliën en wassen. Crème Make-up Pure kan worden gebruikt bij het wegwerken van baardgroei. Door de wassen en oliën laat Crème Make-up Pure zich makkelijk vervagen en is daarom bij uitstek geschikt voor belichten en beschaduwen, zowel bij visagie (shapen, modelleren) als bij theater (ouder maken, diverse karakters maken, effecten). Werkwijze

Door de samenstelling met wassen en oliën is Crème Make-up Pure goed te verdragen door de droge en gevoelige huid. Ontvet en reinig de huid waarop u gaat werken eerst met Grimas Cleansing Lotion. Droog na met een tissue. Bij een vette of gecombineerde (gedeeltelijk vette) huid kunt u heel dun Grimas Anti Shine op de T-zone (voorhoofd, neus en kin) aanbrengen voordat u Crème Make-up Pure aanbrengt.

Tip: Bent u van plan om na de basis oogschaduw aan te brengen, brengt dan geen Crème Make-up Pure aan op de oogleden. De Crème Make-up Pure wel over de lippen aanbrengen.

Neem de Crème Make-up Pure met een schone spatel uit en werk vanaf de spatel. Door te wrijven met de vingertop maakt u hem zachter en makkelijker te verwerken. Breng het met een licht vochtig make-up sponsje aan op de huid. Werk de basis goed uit tot in de haargrens en vergeet de oren en de hals niet. Zo voorkomt u een maskerachtig effect.


Om te fixeren en te matteren kunt u de Crème Make-up Pure afpoederen met Grimas Fixing Powder. 

Wilt u de kleur nog verder beïnvloeden, dan kunt u Grimas Compact Powder of Colour Powder gebruiken.

Verwijderen
De Crème Make-up Pure kunt u verwijderen met Grimas Cleansing Cream, Multi Remover Pure. De huid nareinigen met Grimas Cleansing Lotion.

Make-up bij voorkeur droog, donker en koel bewaren.

 

Product Description

Grimas Crème Make-up Pure is a good covering make-up based on oils and waxes. Crème Make-up Pure can be used to get rid of beard growth. The waxes and oils allow Crème Make-up Pure to fade easily and is therefore ideally suited for lighting and shading, both for make-up (shaping, modeling) and theater (aging, creating various characters, effects).

Method

Due to its composition with waxes and oils, Crème Make-up Pure is well tolerated by dry and sensitive skin. First degrease and clean the skin on which you are going to work with Grimas Cleansing Lotion. Dry with a tissue. For oily or combination (partially oily) skin, you can apply very thinly Grimas Anti Shine to the T-zone (forehead, nose and chin) before applying Crème Make-up Pure.

Tip: If you plan to apply eyeshadow after the base, do not apply Crème Make-up Pure to the eyelids. Apply the Crème Make-up Pure over the lips. Remove the Crème Make-up Pure with a clean spatula and work from the spatula. Rubbing with the fingertip makes it softer and easier to process. Apply it to the skin with a slightly damp make-up sponge. Work the base well into the hairline and don't forget the ears and neck. This prevents a mask-like effect.

To fix and mattify, you can powder the Crème Make-up Pure with Grimas Fixing Powder.

If you want to influence the color even further, you can use Grimas Compact Powder or Color Powder.

Remove The Crème Make-up Pure can be removed with Grimas Cleansing Cream, Multi Remover Pure. Re-clean the skin with Grimas Cleansing Lotion.

Keep make-up preferably dry, dark and cool.

 

EAN: 8717277061901