• Wist jij al dat het overgrote deel van ons aanbod vegan is ?
  • Van 10 / 7 t/m 31 / 7 20% korting op het gehele assortiment ! Wees er snel bij want op is op ! Kortingscode : ZOMER2023

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.dragqueensupplies.com / www.fabdutchsisters,nl/ www.thespotlightmakeup.nl ) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Fab Dutch Sisters streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Fab Dutch Sisters niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen recht worden ontleend. Fab Dutch Sisters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via E-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Fab Dutch Sisters en de gebruiker van de website ontstaan. 

 

E-mail

Fab Dutch Sisters garandeert niet dat aan haar gezonden E-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van E-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het E-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per E-mail met Fab Dutch Sisters te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Fab Dutch Sisters heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Fab Dutch Sisters aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Fab Dutch Sisters zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op en andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat Fab Dutch Sisters daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.